Баня.БГ - Влез в банята! Магазин за вашата баня, кухня и градина. Тук ще намерите продукти за баня, кухня и градина на утвърдени производители, като GROHE, ROCA, VIDIMA, TEKA, IDEAL STANDART, с гарантирано качество на цени по-ниски от цените в официалните ценоразписи на производителите и вносителите. Пожелаваме Ви приятно пазаруване!

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

на продуктите поръчвани чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ ЕООД

1. НАЧИН НА ДОСТАВКА

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ ООД стока се извършва с куриер или от служител на фирмата. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ДОСТАВКА

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

3. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ ООД стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 15 часа българско време - 2 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

2. За стоки поръчани след 15 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

БАНЯ.БГ ООД си запазва правото едностранно, като информира потребителя, да удължава посочените срокове с до седем дни.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресанта, пратките се връчват както следва:

1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

Повече подробности относно начина на получаване на стоката и придружаващите я документи можете да видите в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползвана на МАГАЗИН БАНЯ.БГ ООД.

5. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА СТОКАТА

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на БАНЯ.БГ ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на БАНЯ.БГ ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, същият е длъжен да заплати всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на БАНЯ.БГ ООД и куриера. БАНЯ.БГ ООД има право да удържи тези разходи от вече заплатените от купувача суми.

 6. ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

              Доставката е безплатна за територията на Р България при поръчки на стойност над 180,00 лв. с ДДС(150,00 лв. без ДДС), след отстъпка.

              Изключение правят продуктите с изрично записана доставка за сметка на клиента.

              Доставката на всички поръчки на стойност под 180,00 лв. с ДДС(150,00 лв. без ДДС), след отстъпка, се заплащат съгласно тарифата на използваната спедиторска фирма. Към настоящият момент БАНЯ.БГ ЕООД работи с куриерски фирми Спиди и Транспрес.

При заплащане на доставката на куриера, отделно от стойността на доставената стока, доставката се заплаща по официалните цени на съответният куриер.

При включване на стойността на доставката към стойността на поръчката клиента ползва същата отстъпка от официалната тарифа на куриерската фирма, каквато ползва и БАНЯ.БГ ЕООД.

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

1.Наложен платеж, при получаване на стоката

2. Плащане с банкова карта, авансово, до 3(три) преди получаване на стоката.

3 Банков превод, авансово, до 3(три) преди получаване на стоката.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на БАНЯ.БГ ООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера  фиш за Пощенски паричен превод, който съгласно Чл. 3, Ал.1 от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. е със силата на касова бележка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена в поръчката, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена в поръчката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на БАНЯ.БГ ООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока. След приключване на продажбата куриера превежда парите на БАНЯ.БГ ООД  по банков път. БАНЯ.БГ ООД изпраща на посочен от купувача валиден е-мейл адрес електронна данъчна фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка.